Та Дусал хостинг үйлчилгээг авснаар өөрийн домэйн нэрээр мэйл хаяг үүсгэн ашиглах боломжтой. Ингэхдээ:Зөвхөн нууц үг солих зааврыг үзэх бол 8:31 секундээс үзнэ үү.


DMARC тохиргоог илүү найдвартай тохируулах бол дараах байдлаар, эсвэл судалж үзээд өөрийнхөөрөө тохируулах боломжтой.
Холбоотой мэдээлэл:

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:


Холбогдолгүй нийтлэлд оруулсан зарын чанартай сэтгэгдлийг устгах болон бүх хэсэгт сэтгэгдэл оруулахыг хориглох хүртэл бусад арга хэмжээ авах тул та зөвхөн холбоотой бичвэрт холбоотой сэтгэгдэл л оруулна уу!!


:-)