Вэб мэйлээр хандаж ашиглах:
  • Нэвтрэхдээ http://webmail.taniidomain.tld эсвэл http://taniidomain.tld/webmail гэсэн хэлбэрээр өөрийн домэйн нэрийг орлуулан бичиж орно.


Гар утас, Outlook, Thunderbird зэрэг мэйлийн програмд холбож ашиглах:

POP3/IMAP/SMTP тохиргоо:
  • POP3 server: mail.tanii-domain.tld
    port: 110(STARTTLS), 995 (SSL)
  • SMTP server: mail.tanii-domain.tld
    port: 25, 587 (STARTTLS, TLS), 465 (SSL)
  • IMAP server: mail.tanii-domain.tld
    port: 143(STARTTLS), 993 (SSL)
SSL, TLS, STARTTLS Secure connection type үед Accept all certificate гэж сонгоно уу.

Username: Мэйл хаяг бүтнээр
Password: Нууц үг

SMTP тохируулах үед "with authentication" буюу үүнтэй ижил төстэй тохиргоог заавал итэвхжүүлж байж мэйл илгээх боломжтой.

tanii-domain.tld гэдэг нь зөвхөн энэ зааварт жишээ болгосон оронд нь та өөрийн домэйн нэрийг бичээрэй. mail.dusal.net гэх мэт.

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)