server2.dusal.net серверийг жишээ болгон заавар бэлдэв. Төгсгөлд онцлог серверүүдийн мэдээллийг оруулсан.

1. DNS Wizard домэйн нэрийн сервер тохируулахдаа Template дээр server2.dusal.net сонгоно! IP address мөн зөв заана.Энэ серверийн онцог нь вэб, датабэйс 2-р серверт, мэйл нь 1-р серверт тусдаа байрладаг.

2. Өгөгдлийн баазын phpMyAdmin руу шууд удирдлагын самбараас хандахгүй. https://server2.dusal.net/dbman/ хаягаар хандаарай.

3. Бусад тохиргоо:FTP холболт Filezilla дээр тохируулах жишээ:Жич: server5(124.158.124.37), server25(43.231.114.25)  серверүүдийн мэйл нь server6.dusal.net серверт байралдаг. Удирдлагын самбарт дээрхтэй төстэй тохируулна.

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)